Zisha Teapot
Zisha Teapot

Blue and White Gaiwan
Blue and White Gaiwan

Blue and White Gaiwan
Blue and White Gaiwan

Zisha Teapot
Zisha Teapot

1/4
Gaiwan/Teapot